Rodo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , czyli tak zwane popularnie RODO wprowadziło nowe standardy postępowania z danymi osobowymi. Ochrona takich danych jest priorytetem w działalności naszej firmy, ale w tym zakresie przychodzimy też z pomocą innym przedsiębiorcom.

W ramach naszych usług dla firm proponujemy:

  • audyt wewnętrzny w dogodnej dla klienta formie w celu ustalenia zakresu przetwarzanych danych osobowych, sporządzenia analizy ryzyka i zagrożeń z uwzględnieniem identyfikacji i analizy posiadanych już procedur ochrony danych osobowych pod względem obowiązujących przepisów prawa. Wszystko po to aby stworzyć procedury ściśle dostosowane do działalności danej firmy i ułatwić późniejsze dbanie o ich przestrzeganie,
  • opracowanie kompletnej dokumentacji RODO - dokumentacja obejmuje sporządzoną podczas audytu analizę ryzyka, procedury niezbędne do stosowania w odniesieniu do wymagań jakie stawia RODO w formie polityki bezpieczeństwa informacji (w tym rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania) oraz dokumentację umożliwiającą wdrożenie zaproponowanych mechanizmów ochrony danych we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa (w tym umowy powierzenia),
  • szkolenia dla pracowników z podstaw RODO, wraz z wyjaśnieniem praktycznych aspektów stosowania opracowanej i wdrożonej dokumentacji przy uwzględnieniu charakterystyki danej branży. W ramach takiego szkolenia przygotowujemy swoiste kompendium – w formie prezentacji zbierającej najważniejsze dla danej grupy osób szkolonych informacje, komentarze do przepisów oraz przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce. W trakcie szkolenia na bieżąco wyjaśniamy wątpliwości uczestników oraz odpowiadamy na pytania. Szkolenie możemy prowadzić w siedzibie Państwa firmy lub w dowolnie wybranej przez Państwa lokalizacji, a jego plan jest zawsze przygotowywany indywidualnie ( szkolenia jednodniowe, kilkudniowe, z warsztatami praktycznymi lub bez).

RODO to także nowe możliwości i standardy dochodzenia roszczeń przez osoby fizyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o odszkodowania. Jeżeli spotkałeś się z przypadkiem naruszenia Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, a po dokonaniu analizy Twojego problemu, doradzimy - czy i w jaki sposób możesz dochodzić swoich roszczeń.

Zapraszamy do współpracy!

Darmowa wycena usługi

Korzystając z formularza kontaktowego podajesz swoje dane osobowe. Informacje na temat działania niniejszej strony w tym na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziesz w Polityce Prywatności