Mediacja

Mediacje są jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Polegają one na tym, że pomiędzy stronami sporu pojawia się bezstronna, neutralna osoba, która pomoże stronom w znalezieniu satysfakcjonującego obie strony i akceptowalnego przez nie rozwiązania.

Mediacja może odbywać się ze skierowania Sądu w trakcie trwającej sprawy sądowej lub jeszcze na etapie przesądowym kiedy strony same poszukując pomocy w rozwiązaniu  konfliktu. Konflikt może dotyczyć kwestii gospodarczych na każdym etapie miedzy partnerami biznesowymi ja również kwestii rodzinnych i majątkowych. 

Posiadamy wygodną bazę zapewniającą możliwość prowadzenia mediacji w wielu konfiguracjach jako rozmowy wspólne jak i indywidualne w tym również telekonferencje. 

Dzięki posiadaniu wykształcenia prawniczego jesteśmy wstanie pomóc stronom w wypracowaniu rozwiązań zgodnych z prawem i akceptowalnych przez sądy. 

Mediacja jest procesem szybkim, efektywnym i tańszym niż procesy sądowe. Gwarantujemy dyskrecję, poufność, neutralność i bezstronność. 

Koszty postępowania mediacyjnego sądowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym natomiast koszty mediacji pozasądowej ustalane sa przed rozpoczęciem mediacji zgodnie z cennikiem Centrum Mediacji OIRP w Krakowie (https://oirp.krakow.pl/o-izbie/centrum-mediacji/dokumenty/)

 

Darmowa wycena usługi

Korzystając z formularza kontaktowego podajesz swoje dane osobowe. Informacje na temat działania niniejszej strony w tym na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziesz w Polityce Prywatności