Dla firm

Klienci instytucjonalni: 

W naszej Kancelarii profesjonalną pomoc uzyska każdy przedsiębiorca – zarówno ten prowadzący jednoosobową działalność, jak i średni, czy duży angażujący spory kapitał. Świadczymy usługi także dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji. 
Pomożemy w zakresie:

DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA

I: rozpoczęcie prowadzenia działalności w wielu formach – dokumenty statutowe, umowy, nadzór merytoryczny i reprezentacja w procesach rejestracji i zmiany w KRS,

Wskażemy właściwą drogę prawną pozwalającą optymalnie dostosować środki i zasoby do założonego celu i potrzeb.  

II: prowadzenie  działalności gospodarczej – przekształcenia spółek i form działalności w tym związane z doradztwem w zakresie dziedziczenia w firmie i scenariuszy sukcesji

III: bieżąca działalność gospodarcza:

  • pomoc w sformułowaniu umów dotyczących prowadzonej działalności w tym w zakresie handlu międzynarodowego
  • pomoc w sformułowaniu uchwał, protokołów z posiedzeń organów spółek
  • zmiany własnościowe
  • tworzymy regulaminy, dokumentacje wewnętrzną
  • pomagamy w sporach pracownikami zarówno na etapie przesądowym jak i reprezentujemy w procesach wytoczonych przez pracowników 
  • wdrażanie procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 

IV: likwidacja działalności w tym spółek, fundacji i stowarzyszeń  

 

WINDYKACJA

Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie postępowania dochodzenia należności – począwszy od etapu przedsądowego – analiza możliwości, windykacja miękka, poprzez etap sądowy - wystosowanie powództwa i reprezentowanie przed sądem, aż do etapu egzekucyjnego - wniosek egzekucyjny i bieżące monitorowanie postępowania egzekucyjnego wraz z czynnościami pobocznymi. 

 

E-COMMERCE 

Doradzamy przedsiębiorcom działającym w branży nowoczesnych technologii, e-commerce oraz twórcom oprogramowania. Wspieramy również w problematyce własności intelektualnej w Internecie. Ważne jest dla nas nowoczesne podejście. Pomagamy opracować szyte na miarę danego przedsiębiorcy regulaminy i polityki prywatności portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych. Wspomagamy twórców w ochronie praw własności intelektualnej. 

 

PRAWA AUTORSKIE

Pomagamy zarejestrować znaki towarowe i wzory przemysłowe. Doradzamy obranie prawidłowej i najlepszej opcjonalnie ścieżki polskiej lub europejskiej.

Pomagamy w dochodzeniu praw zwiaznych z naruszeniem praw autorskich i tworzymy rozwiązania prawne majace pomóc w ich ochronie.

 

DANE OSOBOWE

Oferujemy świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ….znanego jako RODO. Prowadzimy audyt potrzeb, tworzymy dokumentację dostosowaną do danego Administratora, wskazujemy słabe punkty i pomagamy je wzmocnić, wdrażamy kompleksową ochronę danych osobowych. Zapewniamy pomoc w zgłaszaniu naruszeń jak i kontaktach z PUODO. Posiadamy także niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone dyplomami studiów podyplomowych by pełnić funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Służymy pomocą przy wszelkich czynnościach podejmowanych przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz innych uczestników postępowania. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w tym SIWZ. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

 

AUDYTY WEWNĘTRZNE 

Posiadamy uprawnienia audytorów wewnętrznych QMS i ISMS. Pozwala nam to zapewnić klientom kompleksowe i profesjonalne doradztwo w zapewnieniu bezpieczeństwa biznesowego. Usługi audytorskie uznawane są za niezbędne do ustalenia wiarygodności i budowania reputacji organizacji. Pozwalają też na ocenę potencjalnych zakupów biznesowych dotyczących łączenia i przejmowania firm. Wykonujemy podstawowe raporty due-diligence. Firmy, które korzystają z tych usług z powodzeniem poprawiają jakość swojej sprawozdawczości finansowej i zyskują wiarygodność na arenie międzynarodowej. Pomagamy wskazać słabe i mocne strony i wyszukujemy najlepsze narzędzia do poprawienia słabych i uwidoczniania mocnych aspektów działalności. Audyty wewnętrzne identyfikują obszary ryzyka stanowiącego największe zagrożenie dla efektywności operacyjnej i umożliwiają wdrożenie ulepszeń w tych obszarach.

 

Darmowa wycena usługi

Korzystając z formularza kontaktowego podajesz swoje dane osobowe. Informacje na temat działania niniejszej strony w tym na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziesz w Polityce Prywatności