Reklamacja pokoju hotelowego

Wakacje trwają. Niestety nie zawsze usługi hotelowe spełniają nasze wymagania a co więcej nie zawsze pokrywają się z ofertą jaką zakupiliśmy. W takich sytuacjach możemy reklamować usługę. Wychodząc Państwu naprzeciw przygotowaliśmy wzór reklamacji który po uzupełnieniu można przesłać do podmiotu który tę usługę nam świadczył. Pamiętajmy aby w ferworze planowania zawsze sprawdzać turoperatorów i hotele oraz czytać ze zrozumieniem opinie jakie znajdujemy na stronach o wakacjach.

……………………. ,…………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………….

………………………………………………………

……………………………………………………

(twoje dane adresowe)

 ………………………………………………….

…………………………………………………….

(dane hotelu lub firmy prowadzącej)

  

Dotyczy rezerwacji nr ……………………………………… z dnia…………………………………………

 

REKLAMACJA

usługi hotelowej

 

W dniach…………………………………………………………………….   (podaj datę pobytu) wynajmowałem/am pokój w hotelu ……………………………………..   (podaj nazwę hotelu)  w……………………………………………pod adresem ………………………………… (podaj nazwę i dane adresowe hotelu) na podstawie rezerwacji dokonanej e-mailowo/telefonicznie/przez portal………… z dnia …………………………………. nr ……………………………………..

 

Świadczone usługi nie spełniły moich oczekiwań, ponieważ ……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (opisz co było nieprawidłowo)

 Zgodnie natomiast z ofertą z dnia…………………………………… z która zapoznałem/am się…………………………………………… powinno być ………………………………… ......................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (opisz jak być powinno)

W związku z powyższym usługa nie została wykonana prawidłowo i zgodnie z ofertą.

Dlatego domagam się …………………………………………………………………..  (napisz czy domagasz się zwrotu środków, obniżenia ceny i o ile oraz w jaki sposób płatne – na konto)

 Proszę o ustosunkowanie się do tego pisma  w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania tej wiadomości w formie ………………………………….(napisz jeśli zgadzasz się na korespondencję e-mailową)

Z poważaniem
………………………………………………….

(czytelny podpis)

  

Załączniki: (zgodnie z tym czym dysponujemy)

  • treść oferty lub umowy
  • potwierdzenie rezerwacji
  • potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej
  • zdjęcia niezgodności