CZY RADCA PRAWNY MOŻE BYĆ MOIM OBROŃCĄ?

Na to pytanie odpowiedzieć możemy tylko w jeden sposób - TAK.

Liczne kolejne nowelizacje przepisów rozszerzały nasze kompetencje jako radców prawnych i obecnie możemy reprezentować naszych klientów w sprawach cywilnych, rodzinnych ale też wykroczeniowych i karnych. Tak naprawdę obecnie uprawnienia radcy prawnego i adwokata są takie same. Jedynie jeśli radca prawny chce wykonywać zawód w ramach stosunku pracy musi zrezygnować z obrony w sprawach karnych ale już nie wykroczeniowych. Jeśli zatem jesteś obwiniony o wykroczenie czy to drogowe czy każde inne pamiętaj że zawsze masz wybór miedzy adwokatem a radcą prawnym i powinieneś się kierować nie kolorem żabotu ale kompetencjami i umiejętnościami prawnika a przede wszystkim tym czy nawiązałeś z nim nić porozumienia, czy czujesz się zrozumiany.