Czy zastrzeżenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego jest trudne?

Odpowiadając na tak postawione pytanie to tak naprawdę jeśli poprowadzi Cię doświadczony prawnik jest to kwestia bardzo prosta i intuicyjna.

Znak towarowy zabezpiecza twoją markę czyli najprościej ujmując nazwę i/lub logo. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów. Wzór przemysłowy zabezpiecza bardziej wygląd przedmiotu bo zgodnie z unormowaniem UE to: „postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji”. Zwracamy uwagę na jeszcze jedno rozróżnienie wzorów na użytkowe i przemysłowe. Wzór użytkowy to przede wszystkim rozwiązanie użyteczne, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, natomiast wzór przemysłowy  to design, wzornictwo, wrażenia estetyczne.

 

Odpowiadając na tak postawione pytanie to tak naprawdę jeśli poprowadzi Cię doświadczony prawnik jest to kwestia bardzo prosta i intuicyjna. Dodatkowym atutem obecnie jest możliwość zgłaszania znaków i wzorów poprzez portal elektroniczny Urzędu Patentowego. W portalu można składać wnioski, prowadzić korespondencje z urzędem i odbierać decyzje. Wystarczy profil zaufany lub pełnomocnik z bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.  Radcy kancelarii posiadają takowe podpisy gdyż w zakresie usług znajduje się obecnie nie tylko korespondencja z Urzędem Patentowym ale też z Sądami w ramach Krajowego Rejestru Sądowego (spółki) jak i spraw upadłościowych.

 

Polecamy wiadomości i informacje na stronach Urzędu Patentowego: https://uprp.gov.pl/pl