Zespół

Radca Prawny Marta Urbańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2014 r. Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Biegle włada językiem angielskim.

Jako prawnik z niemal dwunastoletnią praktyką zawodową w administracji samorządowej posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, nie tylko jeżeli chodzi o postępowania administracyjne, ale i sądowo administracyjne. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje w świadczonej na co dzień obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, z powodzeniem prowadząc także od 2014 r. działalność w ramach kancelarii i obsługi klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie umów, służąc pomocą w przygotowywaniu i dostosowaniu ich zapisów tak aby odpowiadały indywidualnym potrzebom klienta. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa rodzinnego świadcząc pomoc w trudnych sprawach rozwodowych, o separację, alimentacyjnych czy też w zakresie praw rodzicielskich. Doświadczenie w sprawach konsumenckich zdobywała pełniąc funkcję Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Pasję do pracy z ludźmi rozwija podczas prowadzonych szkoleń z różnych dziedzin prawa.

Od 2018 świadczy także usługi w branży e- commerce, opracowując dokumentację dla stron internetowych o różnej tematyce zapewniającą zgodność działalności z przepisami prawa, a także efektywne wykorzystanie potencjału biznesowego danego projektu opierającego się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i telekomunikacyjnych.

Na co dzień reprezentuje swoich klientów towarzysząc im na sali sądowej, w spotkaniach czy też w prowadzonych negocjacjach.