Zespół

Radca Prawny Joanna Jańczy

Radca prawny wpisany od 2014r. na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w dziedzinie „Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji”, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny QMS i ISMS (uprawnienia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie). Certyfikowany mediator – certyfikat Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Autorka publikacji:

  • "Praca marginalna” ogranicza dostęp do zaświadczeń A1 (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 3(39) czerwiec-lipiec 2019 str. 84-89)
  • Usługi niepriorytetowe po nowelizacji pzp (Artykuł ukazał się w miesięczniku Przetargi Publiczne listopad 2014)
  • Certyfikaty zgodności wydawane przez jednostki certyfikowane i notyfikowane. (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, nr 7/2014)
  • Zmowy przetargowe i ich formy, czyli współpraca przedsiębiorców na cenzurowanym. Rola prawników wewnętrznych we wzroście świadomości przedsiębiorców. (Artykuł ukazał się w „Przegląd prac aplikantów radcowskich” wydanego przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.)

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, prawa pracy. Przede wszystkim jednak specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych.
Świadczy wysokiej jakości usługi prawne zwiane z rozwodami, władzą rodzicielską, opieką nad małoletnimi dziećmi, spadkami, odszkodowaniami, sporami konsumenckimi a także sferą majątkową w tym nieruchomościami oraz w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego.

Zapewnia zawodowe i kompleksowe wsparcie prawne zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym, w tym w postępowaniach mediacyjnych. Sama także jako mediator prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe co pozwala jej na globalne podejście do mediacji i pełne zrozumienie klienta bez względu na to z jakiej pozycji występuje.

Wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Angażuje się projekty pro bono na rzecz szerzenia edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży poprzez prelekcje w ramach Europejskiego Dnia Prawnika czy w ramach spotkań i prelekcji w szkołach dotyczących poradnictwa zawodowego czy bieżących problemów dzieci i młodzieży związanych z aktywnością w sieci Internet.